Nytt utbildningsmaterial ska ge en mer jämlik vård

Diskriminering 28 jan 2015
Dela artikeln
Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska lära personal inom vården att bemöta patienter på lika villkor.

Det nya utbildningsmaterialet ska vara ett stöd för personal i hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård i sin verksamhet. Det innehåller både reflektionsmaterial, övningar och lagtexter.

Syftet med materialet är att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård. Rapporter från Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen har visat att trots att alla har rätt till en vård på lika villkor missgynnas ofta till exempel människor med låg utbildning, låg lön och annat födelseland än Sverige.

Utbildningsmaterialet ”Att mötas i hälso- och sjukvård” är framtaget av Socialstyrelsen i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO), och i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal intresseorganisationer. Det går att ladda ner eller beställa på Socialstyrelsens hemsida.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch