Obligatorisk prisjämförelsetjänst kommer allt närmare

Slutrapport 23 feb 2016
Dela artikeln
Att skapa en obligatorisk och välfungerande tjänst med prisjämförelser i tandvården är inget omöjligt uppdrag, anser TLV som har utrett hur en sådan kan se ut.

Förra våren fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag av regeringen att säkerställa tillgången till en prisjämförelsetjänst för tandvård. I oktober lämnade TLV en delrapport som bland annat innehöll en skiss med åtta olika delar i en framtida prisjämförelsetjänst, till exempel jämförbara priser, ett klistermärke för synlighet och att priset som uppges ska vara baserat på den faktiska behandlingskostnaden.

Inför slutrapporten, som lämnades den 15 februari, har TLV nu pratat med några organisationer och myndigheter som har fått säga sitt om den modell som verket presenterat.

– Vi ville fånga upp tankar från vår omvärld och ta fram ytterligare synpunkter för den som eventuellt ska förverkliga en sådan här tjänst, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.

TLV har bland annat hållit en workshop med Folktandvårdsföreningen, Privattandläkarna och Sveriges Konsumenter samt Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Dessa poängterade till exempel att det är viktigt att det är ett enda pris, det faktiskt debiterade priset, som jämförs. Organisationerna vill också att arbetet med tjänsten tar lärdom från tidigare projekt med samma ambitioner.

– Om vi får i uppdrag att skapa tjänsten måste vi förstås ha ännu mer diskussioner med både konsumenter och vårdgivare. Tjänsten ska ju vara något som fungerar för alla, säger Gun-Britt Lundin.

I sitt remissvar på utredningen ”Ett tandvårdsstöd för alla” framförde TLV sitt stöd för utredarens förslag att prisjämförelsetjänsten ska vara obligatorisk.

– Vi tänkte inte i de banorna från början men när förslaget kom tyckte vi att det är en bra signal för att visa att det här är viktigt. Patienterna ska kunna veta vilka förutsättningarna är när de söker tandvård, säger Gun-Britt Lundin.

Vem som eventuellt får i uppdrag att förverkliga tjänsten är inte klart.

Skulle TLV vilja förverkliga den här tjänsten?

– Vi är i grunden positiva till att göra det. Som myndighet vill vi gärna bidra med bra och moderna lösningar för befolkningen.

Är det inte ett omöjligt uppdrag att få till en fungerande prisjämförelsetjänst?

– Nej, vi har vridit och vänt på det här så mycket nu och anser att det inte alls är omöjligt.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch