Odontologen i Göteborg ska säljas
Institutionen för odontologi i Göteborg samt ett antal tandvårdskliniker får ny hyresvärd när Odontologen säljs. Foto: Göran Olofsson

Odontologen i Göteborg ska säljas

MILJARDAFFÄR 15 feb 2021
Dela artikeln
Byggnaden Odontologen i Göteborg, där institutionen för odontologi, en utbildningsklinik och elva folktandvårdskliniker ligger, ska säljas.

Odontologen ägs i dag av fastighetsbolaget Higab, som i sin tur ägs av Göteborgs stad. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget att sälja huset, och frågan går nu vidare till beslut i fullmäktige.

Inom byggnaden Odontologen finns i dag tre odontologiska delar: institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet, en utbildningsklinik med avdelningar för vuxna och barn samt elva specialistkliniker inom Folktandvården Västra Götaland. Förutom en klinik vardera för de nio specialiteterna finns en specialistklinik för kariologi samt Mun-H-Center, ett nationellt orofacialt kunskapscentrum för sällsynta hälsotillstånd.

Institutionen för odontologi har tidigare varit andrahandshyresgäst via folktandvården och inte haft direktkontakt med den nuvarande fastighetsägaren.

Förra året skrev dock verksamheterna i huset direktavtal om lokalkostnaderna med fastighetsbolaget. Hyresavtalen för utbildnings- och specialistklinikerna på Odontologen regleras fortfarande genom folktandvården. När det gäller institutionen för odontologi är det nu istället den centrala fastighetsenheten inom Göteborgs universitet som sköter avtalet och kommunikationen med Higab.

Avtal i fem år

Peter Lingström Odontologen Göteborg

Peter Lingström

– Vårt avtal med Higab gäller från och med januari 2021 och fem och ett halvt år framåt. Det känns tryggt att veta vad hyran kommer att vara under den kommande femårsperiod. Vi har inte nämnvärt förändrade hyreskostnader jämfört med tidigare, säger Peter Lingström, prefekt vid institutionen för odontologi.

Det finns en osäkerhet om framtiden eftersom det i nuläget är oklart vem som kommer att äga fastigheten i framtiden, berättar han.

– Institutionen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen och Higab:s styrelse och påpekat vikten av att den nya fastighetsägaren har god förståelse för den odontologiska verksamhetens specifika behov. Det är viktigt att vi även i framtiden kan ha en god dialog kring lokalfrågor.

Miljardaffär
Går allt som planerat kommer Odontologen att säljas tillsammans med två andra byggnader på Medicinareberget: Biotech Center och Hälsovetarbacken. Marknadsvärdet på fastigheterna är drygt en miljard kronor, enligt Higab, som räknar med en vinst på mellan 400 och 600 miljoner kronor.
Janet Suslick

FAKTA - Odontologen

* Odontologen är 32 000 kvadratmeter stor.

* Huset byggdes på 1960-talet och ligger på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska sjukhuset.

* Odontologen byggdes i två högdelar med tio våningsplan och en mellanliggande del med sex våningar.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch