Oklart vilken tandvård papperslösa får rätt till

22 okt 2012
Dela artikeln
Papperslösa och gömda i Sverige ska från årsskiftet få tillgång till samma subventionerade vård som asylsökande får i dag. Men vad som gäller för vuxentandvården är fortfarande oklart.

”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd” är en promemoria som innehåller förslag på hur beslutet ska genomföras rent praktiskt. Den finns på regeringens webbplats och är ute på remiss fram till den 9 november.

”Tandvård ingår som en del i hälso- och sjukvården och rätten till bästa möjliga hälsa för alla”, står det i promemorian.

”Utredningen har emellertid inte haft möjlighet att inom ramen för sitt uppdrag föreslå ett regelverk som gör vuxna asylsökande och papperslösa personer jämställda med bosatta i frågan om tillgången till tandvård”.

”Att utredningen valt att inte lägga något förslag när det gäller vuxentandvård ska emellertid inte tolkas som att den nuvarande regleringen i den delen fullt ut lever upp till de internationella åtagandena. Bristen i uppfyllandet kvarstår i denna del. Regeringen bör därför fortsätta arbetet med en översyn av vuxna asylsökande och papperslösa personers tillgång till tandvård.”

Läs mer på regeringens webbplats.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch