Olika åsikter om dubblat tandvårdsbidrag

Högre bidrag 12 okt 2017
Dela artikeln
Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) fördubblas från och med den 15 april 2018 enligt regeringens budgetproposition för 2018. Bra eller dåligt?

Tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 22 och 29 år samt alla som är 65 år eller äldre. För de som är mellan 30 och 64 år höjs tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per år.

Reformen beräknas kosta 531 miljoner kronor 2018 och 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd.

Till hjälp för unga
– Det är naturligtvis glädjande att staten tillskjuter mer pengar till tandvård. Min bedömning är att fördubblingen av ATB för många i åldrarna 23 till 29 år kan innebära att vi i tandvården inte förlorar kontakten med dem, säger Chaim Zlotnik, ordförande i Tjänstetandläkarna.

Tjänstetandläkarna förordar att det lägre karensbeloppet på 3 000 kronor avskaffas eller sänks i den mån nya resurser kan tillföras.

– Det skulle ge alla ett bidrag, särskilt de som har lite större vårdbehov, säger han.

Svår grupp att nå
Bent Petersen, ordförande i Sveriges folktandvårdsförening hoppas att förhöjningen får fler personer som i dag inte besöker tandvården att göra det, men han är tveksam till att det blir så.

– Den gruppen är det svår att nå. Tandvård är ofta inte en prioriterad fråga för dem, säger han.

Har redan en god hälsa
Branschorganisationen Privattandläkarna är nöjd med att regeringens höjning av ersättningen till patienterna sker inom det statliga tandvårdsstödet.

– Samtidigt kan vi konstatera att en stor del av det höjda allmänna tandvårdsbidraget går till unga personer som redan har en god tandhälsa och besöker tandvården ofta, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

Ungefär lika många avstår från tandvård som från hälso- och sjukvård trots behov, enligt Lars Olsson.

– Detta tyder på att det inte främst är ekonomiska orsaker som leder till att personer avstår tandvård trots behov, utan att det finns socioekonomiska skillnader när det gäller att besöka tandvården. Om ersättningsnivån till patienten ska förändras är det viktigt att det sker inom det statliga tandvårdsstödet, som är konstruerat för att nivån enkelt kan justeras, säger han.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch