Oral ohälsa riskfaktor för undernäring
Forskarna fann att en tredjedel av de äldre som var undernärda eller hade risk för det samtidigt hade problem med sin orala hälsa. Foto: Colourbox

Oral ohälsa riskfaktor för undernäring

Forskning 28 mar 2018
Dela artikeln
Det är viktigt att sjukvårdspersonal som tar hand om äldre regelbundet kontrollerar deras orala hälsa, eftersom det finns ett samband mellan oral hälsa och undernäring eller risk för undernäring.

Det menar svenska forskare som har undersökt sambandet i en patientgrupp på drygt 1 100 äldre svenskar med en medelålder på 83 år, främst boende på sjukhem eller sjukhus.

Fyra av tio äldre hade problem med sin orala hälsa medan sex av tio var undernärda, eller i riskzonen för att bli undernärda. Forskarna fann att en tredjedel av dem som var undernärda eller hade risk för det samtidigt hade problem med sin orala hälsa.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch