Oron för fluor måste tas på allvar
Munvårdskort med information om brukarens munhälsa har införts på ett boende i Norrbotten sedan en brukare vanvårdades där i somras. Foto: Colourbox

Oron för fluor måste tas på allvar

Riksstämman 2016 18 nov 2016
Dela artikeln
Den fluororo som brett ut sig under de senaste åren måste tas på allvar och tandvårdspersonalen bli bättre på att hantera patienternas rädsla och ge dem korrekt information. Det framkom vid symposiet FluORO.

Antalet sökningar på nätet på ord som fluor, fluortandkräm, fluorfri tandkräm har ökat drastiskt, och det finns otaliga inlägg om att användningen av fluortandkräm kan orsaka en rad skador, bland annat cancer.

Och så till vida är det korrekt att fluor är toxiskt; däremot krävs det mycket stora mängder fluorid, som bland annat finns i tandkräm, vatten och livsmedel, för att orsaka någon skada.

– Det är viktigt att vi förmedlar till patienterna att fluorid inte är detsamma som fluor. Tyvärr får vi ingen hjälp av tandkrämsproducenterna, sade Jon E Dahl, professor, Niom, i Norge.

Ut i blodbanan

Han berättade att 90 procent av fluoriden vi får i oss transporteras ut i blodbanan. Av detta hamnar 30-50 procent i hårdvävnader som tänder och skelett, resterande förs ut den naturliga vägen.

För att överhuvudtaget få ett upptag av fluorid krävs att man sväljer ner det. Eftersom fluorid reagerar med kalcium finns ingen studie som visar att barn får i sig höga halter av ämnet via modersmjölken.

En mycket stor engelsk studie har inte påvisat några ökade risker vid fluoridering av dricksvattnet för cancer, Downs syndrom, spontanaborter, missbildningar eller lårbensbrott.

Lär barn att spotta

Risken för att få i sig höga halter av fluorid via dricksvattnet i Sverige är minimal, förklarade ST-tandläkare Peggy Näsman. Också hon påpekade att det krävs mycket stora mängder tandkräm i kombination med mycket stora mängder vatten för att åstadkomma toxiska tillstånd.

– Eftersom barn inte är lika bra på att spotta ut tandkräm som vuxna kan det ändå vara bra att lära dem att spotta, sade hon.

Hon hänvisade också till en svensk studie som visar att det inte finns några risker för cancer, infarkter eller frakturer så vida inte intaget av fluorid är mycket högt.

Moderatorn och professorn Dan Ericson påpekade att tandkräm med fluorid är både säkert och effektivt mot karies. Och han ställde frågan om hur tandvården ska få patienterna att förstå skillnaden mellan fluor och fluorid, och om det överhuvudtaget är möjligt.

På den frågan framkom inget klart svar, däremot både från podiet och några av åhörarna att tandvårdspersonal måste våga möta patienternas oro och ge korrekt information. Annars är risken att nätsurfarna får stå oemotsagda.

Läs mer

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch