Osäker prognos för tandläkarjobben
Som nyexaminerad tandläkare är det lättare att få arbete utanför de större städerna och utbildningsorterna. Foto: Colourbox

Osäker prognos för tandläkarjobben

jobb 20 nov 2014
Dela artikeln
Det råder i stort sett balans på arbetsmarknaden för nyexaminerade tandläkare. Balansen kommer att bestå fram till 2019, enligt Sacos rapport Framtidsutsikter som publiceras i dag.

Men prognosen är osäker bland annat eftersom många läser till tandläkare utomlands och man vet inte hur många av dem som kommer att söka jobb i Sverige. Enligt CSN var det läsåret 2013/2014 totalt 346 svenskar som tog studiemedel för att bekosta tandläkarstudier utomlands.

Andra saker som påverkar prognosens tillförlitlighet är svårigheter att bedöma hur eventuella politiska beslut kan påverka efterfrågan på tandläkare.

Dessutom påverkas efterfrågan förstås av hur många som faktiskt väljer att gå i pension under de närmaste åren, men också av inflödet av tandläkare från andra länder.

Enligt Framtidsutsikter är det som nyexaminerad tandläkare lättare att få arbete utanför de större städerna och utbildningsorterna. För erfarna tandläkare är arbetsmarknaden i nuläget god och kommer att fortsätta vara det de närmaste fem åren.

Även för tandhygienister beräknas arbetsmarknaden vara i balans fram till 2019.

Läs hela Framtidsutsikter – arbetsmarknaden för akademiker år 2019 på Sacos hemsida!

Text: Örjan Björklund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch