Papperslösas rätt till tandvård inte löst

1 jun 2011
Dela artikeln
Frågan om hur vuxna personer som lever gömda i Sverige, så kallade papperslösa, ska få subventionerad tandvård, måste utredas vidare. Det konstaterar utredningen om vård för papperslösa, som överlämnat sina förslag till socialminister Göran Hägglund.

För asylsökande och papperslösa som är under 18 år gäller FN:s barnkonvention; de har samma rätt till kostnadsfri tandvård som övriga barn i Sverige. Vuxna papperslösa ska erbjudas omedelbar tandvård av det landsting de vistas i, men denna vård är inte subventionerad. För vuxna asylsökande gäller att de ska erbjudas subventionerad tandvård som inte kan anstå.

Utredningen konstaterar att om Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden om bästa möjliga hälsa för alla behöver också vuxna papperslösa och asylsökande tillgång till subventionerad tandvård på samma villkor som gäller för bosatta.

Det finns i dag flera hinder för att ge dessa personer subventionerad tandvård, bland annat är regelverket för vuxentandvård mycket detaljerat och inte helt enkelt att tillämpa när det gäller vilka insatser som enskilda patienter ska erbjudas vid olika sjukdomstillstånd, det är också tekniskt svårt att erbjuda dessa patienter subventionerad tandvård eftersom de inte är folkbokförda och har ett personnummer.

Utredningen föreslår att regeringen arbetar vidare för att lösa problemen.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch