Patentmedelsfonden stödjer forskning

26 okt 2011
Dela artikeln
Sex personer har beviljats forskningsbidrag på sammanlagt 830 000 kronor från Patentmedelsfonden 2011.

Tülay Yucel-Lindberg, molekylärbiolog och inflammationsforskare vid Karolinska institutets institution för odontologi, får 100 000 kronor per år i tre år, sammanlagt 300 000 kronor. Projektet handlar om Prostaglandin E syntase-hämmare som ny behandling mot parodontal sjukdom, ett projekt som även tidigare har fått bidrag från Patentmedelsfonden.

Anders Johansson, forskningsingenjör vid Umeå universitets odontologiska institution, får 100 000 kronor per år i två år, sammanlagt 200 000 kronor. Projektet handlar om tuggsticks-extrakt från guava som hämmar det proinflammatoriska svaret av Aggregatibacter actinomycetemcomitans leukotoxin.

Daniel Jönsson, disputerad ST-tandläkare vid Tandvårdshögskolan i Malmö, får 100 000 kronor till studien ”Cathelicidin Deficiency in Periodontitis and the Impact of Vitamin D”.

Dan Ericsson, professor i Malmö vid Tandvårdhögskolans avdelning för kariologi, får 80 000 kronor till ett projekt om kariesprevention genom att förebygga iatrogena skador på granntänder vid operativ kariesbehandling.

Tandhygienist Kajsa Henning Abrahamsson vid institutionen för odontologi i Göteborg får 60 000 kronor per år i två år till projekt om parodontal infektionskontroll ur beteendevetenskapligt perspektiv.

Gunilla Sandborgh Englund, professor vid Karolinska institutets institution för odontologi, får 30 000 kronor för att forska om kariesprevention hos patienter med huvud-hals cancer. Hon försöker ta fram strategier för att förbättra fluormedierad remineralisering.

Förra året gav Patentmedelsfonden sammanlagt 590 000 kronor till sju forskningsprojekt.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch