Patienten svalde plastbit

29 jan 2013
Dela artikeln
I samband med att en provisorisk bro framställdes råkade patienten svälja en bit plast.

Efter att patienten hade svalt plasten ordnade tandläkaren en akuttid på sjukhuset. Där gjordes en röntgenundersökning utan att man säkert kunde se plastbiten. Man valde att avvakta.

En vecka senare sökte patienten sjukvård akut på grund av kräkningar och svårigheter att svälja. Under narkos genomfördes en undersökning av esofagus, det vill säga matstrupen. Man fann då och avlägsnade en plastbit i storleken 1×3 centimeter.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria.

Socialstyrelsen anser att händelsen visar hur viktigt det är att i alla situationer med förlorade föremål i svalget noga undersöka och följa patienten i efterförloppet. Speciellt viktigt är det när föremål som hamnar i svalget saknar röntgenkontrast och därmed är mycket svåra att upptäcka vid en konventionell röntgenundersökning.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 2 2013, som kommer ut den 31 januari.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch