Patientens besvär utreddes inte

3 sep 2013
Dela artikeln
Patienten anmälde tandläkaren till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att denne hade utfört tandvårdsbehandling utan att först ha diskuterat den med henne och utan att ha lämna kostnadsförslag. Efter behandlingen drabbades patienten av ständig värk i tand 16, som hon anser är förstörd.

Av den anmälde tandläkarens yttrande framgår att han fann en fraktur på tand 16, vilket han bedömde berodde på intensiv tandpressning. Han behandlade tanden med en fyllning för att utvärdera om tanden klarade en provisorisk behandling utan rotfyllning.

Patientens tandbesvär var enligt tandläkaren en följd av tandpressning på grund av stress och dålig sömn och att patienten inte använde sin bettskena. Besvären var inte en följd av den behandling som han utfört på tand 16.

IVO påpekar i sin utredning att patienten enligt tandvårdslagen ska informeras om den beräknade kostnaden för åtgärden innan behandlingen utförs.

IVO påpekar att en patientjournal inte enbart ska ses som en behandlares minnesanteckningar och betonar att det är viktigt att patientjournalen förs med noggrannhet, systematik och att alla uppgifter av betydelse registreras.

Av den förda patientjournalen framgår det inte vilken eller vilka åtgärder som utförts. Det framgår inte heller om frakturen i tand 16 omfattade tandsubstans eller tandfyllnadsmaterial. IVO konstaterar vidare att det av journalen inte kan utläsas om patienten informerats om olika behandlingsalternativ och om samråd skett med patienten eller att patienten har informerats om beräknad kostnad för behandlingen. IVO finner därför anledning att rikta kritik mot tandläkaren för bristande journalföring.

Sammanfattningsvis konstaterar IVO att tandläkaren har brustit i utredningen av patientens besvär samt i journalföringen.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 10. som kommer ut den 5 september.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch