Patienterna nöjda efter rotbehandling
Överlag var patienterna mest nöjda med tugg­förmågan och minst nöjda med kostnaderna kring behandlingen. Bilden är från Tand­läkar­tidningen nummer 8/2014, där Emma Wigstens doktorand­projekt beskrivs.

Patienterna nöjda efter rotbehandling

Forskning 7 sep 2021
Dela artikeln
Ett till tre år efter rotbehandling hos allmäntandläkare var de flesta nöjda, trots att kvarvarande mild smärta var vanligt. Det visar en studie gjord i Västra Götaland.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch