Patientsäkerheten i tandvården kan bli bättre
Vid inledningen av Tandvårdsforum illustrerade förbundets ordförande Hans Göransson i ett litet drama hur allt kan gå åt skogen. Bland annat "glömde" han att det finns två koncentrationer av Midazolam.

Patientsäkerheten i tandvården kan bli bättre

utbildningsdag 15 okt 2014
Dela artikeln
Patientsäkerhetsarbetet fungerar bra inom tandvården, men det kan bli bättre. Det var slutsatsen vid Tandläkarförbundets Tandvårdsforum i Stockholm den 14 oktober.

Även om Maj Lis Morhed Hultvall, inspektör på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, påpekade att undersökningar visat att patienterna är nöjda med tandvården finns det mer att göra; de inspektioner IVO gjort och de lex Maria- och patientanmälningar som kommit in visar att det finns brister i patientsäkerheten.

Bristerna handlar främst om fördröjd, felaktig eller utebliven behandling, nedsvalt eller inhalerat föremål, felaktig eller missad diagnos samt att remisshanteringen ibland falerar.

– Orsakerna är främst brister i utbildning och kompetens hos tandvårdspersonalen och att rutinerna inte fungerar, berättade hon.

Få anmälningar från privata

Väldigt få lex Marior kommer från privattandvården.

– IVO vill ha fler anmälningar. Det är ett sätt att sätta fokus på det som inte fungerar och ett led i att höja patientsäkerheten, sade hon.

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, förklarade att man inom organisationen arbetar intensivt med patientsäkerhetsfrågorna, bland annat genom sina regionala och sin centrala förtroendenämnd.

– De små klinikerna behöver dock utbyta mer erfarenheter med kollegerna för att höja patientsäkerheten, sade han.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch