Praktikertjänst avvaktar medlemskap i branschorganisationen

27 mar 2012
Dela artikeln
Vid Privattandläkarnas extra föreningsmöte i Stockholm den 23 mars antogs en reviderad budget och förtydliganden i stadgarna. Det ordinarie föreningsmötet i maj kommer att ge en fingervisning om hur stark den nya organisationen blir.

De stadgeförändringar som klubbades igenom innebär ett förtydligande för företag som bedriver blandad verksamhet. Förtydligandet innebär att för medlem som bedriver verksamhet utöver tandvård avser medlemskapet tandvårdsverksamheten. Ett tillägg i skrivningarna om val inom branschorganisationen är att också styrelsens ordförande ska väljas av årsmötet.

Ekonomiska konsekvenser

Eftersom Praktikertjänst hittills valt att stå utanför branschorganisationen har detta fått konsekvenser för branschorganisationens ekonomi. Vid det extra föreningsmötet presenterades en omarbetad budget, som innebär neddragningar i verksamheten för 2012 för branschorganisationen och dess bolag. Det innebär bland annat uppsägning av personal och att vissa vakanta tjänster inte återbesätts, ingen extra marknadsföring av medlemsmärket, ingen branschdag i samband med föreningsmötet i maj, och ingen medverkan vid Almedalsveckan i sommar.

Beslut i maj

Praktikertjänst har ännu inte bestämt om man ska gå med i den nya branschorganisationen.

– De stadgeändringar som togs vid det extra föreningsmötet är viktiga, men nu återstår att diskutera vad branschorganisationen ska arbeta med och vad det ska kosta, kommenterar Carola Lemne, vd och koncernchef för Praktikertjänst.

– Efter mötet i maj kommer vi att ta ställning till om vi ska gå med som medlem eller inte, säger hon.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch