Praktikertjänst avvaktar medlemskap i PT

4 dec 2012
Dela artikeln
Praktikertjänsts styrelse har ännu inte bestämt sig för om man ska gå med i Privattandläkarnas branschorganisation. Enligt Anders Jonsson, ordförande i Praktikertjänst, är man positiv till organisationen, men vill diskutera detta vidare.

Efter Privattandläkarnas årsmöte i maj i år beslöt Praktikertjänst att avvakta med ett medlemskap i Privattandläkarnas branschorganisation. Man ville få klarare besked om medlemsavgiftens storlek och om vad organisationen ska arbeta med.

– Efter verksamhetsplaneringsmötet den 30: e november har vi fått besked om hur verksamhetsplanen och avgiftsstrukturen ser ut för organisationen. Hur vi kommer att agera är det för tidigt att säga något om, men vi kommer att diskutera detta i Praktikertjänst styrelse, säger Anders Jonsson.
Privattandläkarna hoppas naturligtvis på att få med sig Praktikertjänst.

– Det är den största privata aktören inom tandvården och skulle tillföra mycket till branschorganisationen. Det handlar inte bara om större ekonomiska resurser för oss utan också om att få tillgång till den kunskap och den kompetens man har inom företaget, säger Erik Tullsten, ordförande i Privattandläkarna.

Men han påpekar att Privattandläkarna inte står och faller med Praktikertjänst:

– Vi har bantat vår organisation, men räknar med att klara av verksamheten och ge våra medlemmar god service också framöver, säger han.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch