Praktikertjänst utanför branschorganisationen

2 feb 2012
Dela artikeln
Praktikertjänst kommer inte att bli medlem i branschorganisationen Privattandläkarna, åtminstone inte första halvåret 2012. Man anser att ett flertal stadgeändringar måste göras om ett medlemskap ska bli aktuellt.

Praktikertjänst är positivt till en branschorganisation för privata tandvårdsföretag, men i dag finns en rad hinder för att man ska gå med. Vid samtal med Privattandläkarna har Praktikertjänst försökt få gehör för sina förslag till ändringar av bland annat stadgarna, men inte fått det. Den enda ändring man fick igenom vid Privattandläkarnas medlemsmöte i november var att det föreslagna namnet på branschorganisationen ska ändras. Namnet ”Tandläkarna”, som föreslogs, betonar enligt Praktikertjänst inte företagandet utan den individuelle tandläkaren.

Men det finns fortfarande en rad hinder som enligt Praktikertjänst måste undanröjas innan man kan gå med i branschorganisationen:

*De tjänster som den nya branschorganisationen ska erbjuda måste vara självfinansierade och konkurrensneutrala.

*Kostnaderna måste ses över och sänkas. Enligt vad Tandläkartidningen erfar beräknas avgiften till branschorganisationen ligga i spannet 12 000 – 15 000 kronor per år och anställd.

*Förslaget till framtida avgifter måste vara klart innan stadgarna träder i kraft.

*Stadgarna kan inte omfatta alla medarbetare på medlemsföretagen utan endast dem som arbetar med tandvård.

*Det är företaget och inte tandläkarna som är medlem; nuvarande stadgar kan tolkas som att det innebär ett kollektivavtal för tandläkare.

*Om medlemsföretaget godkänt en representant i styrelsen för branschorganisationen ska denne inte kunna sitta kvar som styrelseledamot om vederbörande slutar och anställs i ett annat företag.

En direkt konsekvens av att Praktikertjänst i nuläget inte går med i branschorganisationen är enligt vad Tandläkartidningen erfar att de inte kan utnyttja Privattandläkarnas förtroendenämnder. Man kommer därför att starta en telefontjänst dit patienter kan vända sig med sina klagomål. För mer komplicerade fall ska speciellt utvalda tandläkare kunna bistå i utredningen. Som ett sista steg för den klagande ska det skapas en reklamationsnämnd.

För dem som inte har försäkringar genom Privattandläkarna kommer Praktikertjänst att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ.

Enligt uppgift kommer Privattandläkarna att hålla ett extra årsmöte för att diskutera situationen.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från mikael larsson 3 februari 2012:

    hela denna situation med tandläkarförbundet , ptvård och nu senast ptj.s obstruktion är synnerligen komisk . att vuxna personer som gärna ser sig som resultat av demokratiska föreningar inte kan hålla ihop är inget annat än en ren och skär förolämpning mot oss andra som inte engagerat sig i fackliga sammanhang . slutsatsen kan bara bli att de bör avsluta sina uppdrag och låta andra ta över . detta är bara för tramsigt .

    • Kommentar från Magnus Steen 6 februari 2012:

      Kan bara hålla med om att detta är mycket tråkigt. Men så går det ju om ingen engagerar sig och tar ansvar för sitt eller sina företrädares handlande . Personligen kan jag förstå om Privattandläkarna vill driva branschfrågor. Men jag kan inte förstå att man slutar att vara ett organ för företagsdrivande tandläkare. Det borde man kunna gjort inom ett Tandläkarförbund. Men vi får hoppas att fler vaknar och anser att det är viktigt att vi ca 8000 kolleger har ett gemensamt organ även i framtiden.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch