Prevention till äldre behövs tidigare
"Man ska inte acceptera att de gamla har problem från munnen eller har ont", säger Gunilla Klingberg, Tandläkarförbundets ordförande. "Man ska inte acceptera att de gamla har problem från munnen eller har ont", säger Gunilla Klingberg, Tandläkarförbundets ordförande.

Prevention till äldre behövs tidigare

30 aug 2012
Dela artikeln
– Många äldre som bor hemma har troligen behov av nödvändig tandvård, men de riskerar att bli utan eftersom munhälsan inte tas med i biståndsbedömningarna, säger Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Äldre som har fått plats inom särskilt boende är identifierade och brukar ha rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Men för äldre som bor hemma fungerar regelverket sämre. De upptäcks inte alltid i tid. Eftersom allt fler är kvar hemma allt längre är det problematiskt, anser Gunilla Klingberg.

En enkätundersökning som Sveriges Tandläkarförbundet gjorde 2011 visade att fyra av tio kommuner sällan eller aldrig tog upp äldres munhälsa när de bedömde äldres biståndsbehov.

– Den stora utmaningen är att hjälpa de äldre att vara friska i munnen så länge som möjligt. De behöver prevention innan de blir sjuka och sköra.

– Äldre ska kunna äta, tala och känna sig fina och fräscha. Man ska inte acceptera att de gamla har problem från munnen eller har ont, säger Gunilla Klingberg.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 10, ute runt den 6 september, eller i Tandläkartidningen+.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Sune Fridell

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch