Pris påverkar patienter

9 nov 2012
Dela artikeln
Basundersökningens pris påverkar patienternas benägenhet att undersökas. Det visar en studie som har gjorts av Erik Grönqvist, hälsoekonom vid Uppsala universitet.

En enprocentig ökning av vårdgivarpriset inom folktandvården leder till en minskad konsumtion av basundersökningar med mellan 1,4 och 1,6 procent, visar analysen.

Erik Grönqvist har tittat på effekten av prisändringar inom folktandvården för nio utvalda åtgärder (tre förebyggande, tre reparativa och tre protetiska åtgärder).

Han har hittat ett samband mellan undersökningens pris och konsumtionen, men på de andra områdena gick det inte att dra några slutsatser.

– Det har varit svårt metodologiskt. Bland annat är det svårt att veta vad priset faktiskt är, säger Erik Grönqvist.

Ett annat problem är att prisförändringarna har varit små, mellan tre och fem procent.

– Det är mycket möjligt att det skulle se annorlunda ut vid en större prisförändring, säger han.

Erik Grönqvist har också tittat på sambandet mellan inkomst och tandvårdskonsumtion.

– Problemet där är att tandhälsan och socioekonomisk status samvarierar, så det är svårt att jämföra individer med samma tandhälsa men olika inkomster. När man kontrollerar för variabler som utbildningsnivå, yrke och bostadsområde förändras sambandet.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Försäkringskassan.

Läs mer i rapporten ”Efterfrågan på tandvård: Analyser av prisets och inkomsters betydelse”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch