Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning 6 apr 2021
Dela artikeln
Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.

Privattandläkarna reagerar framför allt på den prisreglering som utredningen föreslår.

Lars Olsson Privattandläkarna

Lars Olsson

– Förslaget täcker inte de faktiska kostnaderna för delar av tandvården, vilket innebär en underfinansiering och kan påverka övrig tandvård, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Han har suttit med som expert i utredningen, och har bifogat ett särskilt yttrande just kring den del i förslaget som skulle innebära en prisreglering. Han föreslår en alternativ ersättningsmodell, där det allmänna tandvårdsbidraget och det särskilda tandvårdsbidraget ersätts med ett individuellt tandvårdsbidrag baserat på patientens tandvårdsplan.

– Jag tror att utredningens förslag skulle kunna fungera utan prisreglering, eftersom den del av tandvården som skulle omfattas har relativt små prisskillnader.

”Utredningen styr ­pengar från unga friska personer till dem med sjukdom i munnen.”

Lars Olsson ser positivt på för­slaget att det regionala särskilda tandvårdsstödet ska bli statligt, vilket han ser kan ge mer jämlikhet. Även att åldern för avgifts­fri tandvård sänks till 19 år ser han som positivt.

– Utredningen styr ­pengar från unga friska personer till dem med sjukdom i munnen. 19–23-åringarna gick redan tillräckligt ofta till tandläkaren.

– Mycket i utredningens analys är bra och beskriver tandvården på ett bra sätt. Till exempel är det bra att man lyfter att den regionfinansierade tandvården är underfinansierad. Och att man tittar på hur man ska öka barn- och ungdomstandvården inom den privata tandvården.

Ökad samverkan med regioner

Han poängterar att utredningen visar att de socioekonomiska skillnaderna i tand­hälsa finns.

– Men ingenting säger att det beror på kostnaden; det är samma skillnader som finns i övriga samhället. Här behövs samverkan mellan tandvården och andra samhällsaktörer.

Utredningen föreslår bland ­annat ökad samverkan mellan regionerna och privata vård­givare för planering av tandvården i regionen.

– Det kan vi förstå. Regionerna har redan i dag ett planeringsansvar, och det är positivt att få med privattandvården, men i form av samverkan, inte styrning.

Vad händer nu?

– Nu är utredningen lämnad. I första hand är det regeringen som bestämmer vad som ska ske. Men vi arbetar med att förbereda remissvar. Den regionfinansierade tandvården behöver utvecklas, och vi har inget emot att man styr om stöd från friska unga till sjuka äldre. Men förslaget om prisreglering överskuggar allt annat och vi tycker att man ska vara väldigt försiktig med att förändra det statliga tandvårdsstödet.

Det här tycker Privattandläkarna
  • Det statliga tandvårdsstödet fungerar bra i dag.
  • Det regionfinansierade särskilda tandvårdsbidraget är underfinansierat i många regioner, och behöver reformeras.
  • Utredningens förslag om en tandvårdsplan kombinerat med prisreglering innebär en prisreglering av 15 procent av tandvården inom det statliga tandvårds­stödet. Detta kommer att leda till försämrade möjligheter att tillhandahålla mångfald och fritt val av vårdgivare.

Källa: Privattandläkarna

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Prisregleringar kritiseras i remissvar

Tandvårdsutredning De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.
6 okt 2021
Plusmaterial

Budgetproposition utan nya tandvårdssatsningar

Budget Utredningen om jämlik tandhälsa sätter inga spår i förslaget till statens budget för 2022, som regeringen lämnade till riksdagen i dag.
20 sep 2021

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredning En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.
2 sep 2021
Plusmaterial

Mannen bakom utredningen

Mötet Efter tre års arbete har den statliga utredningen om jämlik tandhälsa levererat sitt slutbetänkande. Utredningens huvud­sekreterare Martin Färnsten har uppskattat att få lära sig ett system så grundligt, och kan nu äntligen prata om förslagen.
3 maj 2021
Plusmaterial

Nytt stödförslag för vuxna med särskilda behov

Tandvårdsutredning Utredningen om jämlik tandvård föreslår ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov. Om riksdagen säger ja kommer runt 5 procent av alla vuxna patienter ha rätt till det.
27 apr 2021
Plusmaterial

Debatt: Tillvarata tandvårdens resurser bättre

Debatt Vi, folktandvårdens tandvårdschefer, välkomnar den nya tandvårdsutredningen som tydligt lyfter behovs- och solidaritetsprincipen och är ett steg på vägen mot en mer tillgänglig tandvård. Vi är dock oroliga för att utredningens förslag inte räcker till för att lösa de regionala problem som påverkar tillgången till tandvård för stora delar av befolkningen.
3 maj 2021

Debatt: Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Debatt Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.
10 maj 2021

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Tandvårdsutredning Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.
28 apr 2021

Hur var arbetet i referensgrupperna?

Tandvårdsutredning I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.
29 apr 2021

Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.
6 apr 2021

Utredaren har lämnat över

Intervju Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.
31 mar 2021
Plusmaterial

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.
1 mar 2021

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.
7 dec 2020

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch