Procast Media överklagar domen

Ekobrott 3 aug 2017
Dela artikeln
Drygt sex år efter väntrumsteveföretaget Procast Medias konkurs, fortsätter domstolsturerna kring affären. Delar av domen som meddelades i juli har nu överklagats.

I juli dömdes två av Procasts chefer för ekobrott i Stockholms tingsrätt. Den ena dömdes för bokföringsbrott, grovt bedrägeri och bedrägeri och den andra endast för bokföringsbrott.

Företagsledarna dömdes till villkorlig dom med dagsböter som påföljd, men inga fängelsestraff. Den ena skulle betala sammanlagt 54 000 kronor och den andra knappt 25 000 kronor. De skulle också betala rättegångskostnaderna.

Mannen som dömdes för grovt bedrägeri och bedrägeri och har nu överklagat de delarna av domen. Det innebär att målet går vidare till hovrätten, och tas sannolikt upp där nästa år.

Ted Murelius, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, yrkade på fängelsestraff för företagsledarna, men säger att villkorlig dom är vanligt när det gäller tidigare ostraffade personer om straffvärdet inte är så högt att fängelse är det enda alternativet.

– Det har gått lång tid sedan brotten begicks. Det har stor betydelse när domstolen fastställer straffvärdet för gärningarna, säger han.

Procast Media drev Dentvision, en televisionskanal för väntrum. Företaget gick i konkurs i mars 2011.

Hundratals tandläkare blev lurade att tro att de skulle få väntrumstelevision gratis. De flesta hade två avtal: ett hyresavtal och ett subventionsavtal.

Avtalen varierade, men ofta rörde det sig om en månadskostnad på uppåt 2 000 kronor per skärm som tandläkarna skulle betala till ett finansbolag i flera års tid.

Utrustningen skulle subventioneras till 100 procent av Procast Media, vars affärsidé var att tjäna pengar på reklam. Så fungerade det också till en början, men när Procast hamnade på obestånd började ersättningen till tandläkarna utebli. Kvar var hyresavtalen, och tandläkarna fick fortsätta betala även efter att Procast Media hade gått i konkurs.

Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch