PTJ: Omorganisationen helt nödvändig
På Praktikertjänsts huvudkontor i Stockholm arbetar nu cirka 300 personer sedan omorganisationen lett till att ett 40-tal blivit av med jobbet. Foto: Linda Persson

PTJ: Omorganisationen helt nödvändig

Tillbakavisar kritiken 23 nov 2015
Dela artikeln
Praktikertjänst har stuvat om organisationen för att hävda sig bättre i en tuffare konkurrens. För bryskt, menar kritiker om företagets metoder när ett 40-tal personer har fått lämna företaget. Klas Wahlström, tillförordnad HR-direktör tillbakavisar kritiken.

Sedan den 1 oktober har Praktikertjänst (PTJ) en ny organisation. En hårdnande konkurrens har drivit fram en ny strategi för både tandvård och hälso- och sjukvård.

– Vi agerar på omvärlden som den ser ut idag, inte som den såg ut i går, säger Klas Wahlström, tillförordnad HR-direktör.

Fördelen med att vara stor ska tas till vara bättre, säger han och tar e-hälsotjänster och andra digitala lösningar som exempel.

Innebär omorganisationen att företagets ambition för tandvården ändras jämfört med hälso- och sjukvården?

– Nej, men marknadsförutsättningarna är olika. Inom tandvård ska vi försöka behålla den volym vi har, men redan det kräver stor ansträngning på grund av att vi har duktigare konkurrenter. Inom hälso- och sjukvård ser vi en större möjlighet till tillväxt.

På Praktikertjänsts huvudkontor i Stockholm arbetar nu cirka 300 personer sedan omorganisationen lett till att ett 40-tal blivit av med jobbet. Hälften av dem som får gå har sagts upp på grund av arbetsbrist.

Det finns anställda som upplevt förändringen som brysk och drastisk?

– Det är svårt för mig att veta varför folk tycker som de tycker. Om jag ska försöka gissa tror jag att man inom Praktikertjänst inte varit så van vid förändringar.

Hur många har fått lämna affärsområdet tandvård?

– Tolv personer av dem som arbetar med stöd och rådgivning gentemot praktikerna. Dels inom rekryteringsgruppen, dels bland verksamhetsrådgivarna. Jag vill poängtera att ingen av de tolv har sagts upp – där har vi gjort överenskommelser.

Det har förekommit uppgifter, bland annat i fackförbundet Unionens tidning, om att personer känt sig tvingade, till och med hotade, att anta överenskommelserna.

– Återigen, du ber mig kommentera en subjektiv upplevelse. Det har inte förekommit några hot eller tvång. Det här är frivilliga överenskommelser.

Har du inga farhågor om att förändringarna kan göra det svårt att leva upp till företagets ambitioner inom tandvården?

– Om vi inte hade gjort någonting hade det inneburit väsentligt större risker, säger Klas Wahlström.

PTJ-medarbetare som Tandläkartidningen pratat med är kritiska till hur neddragningarna genomförts, men Unionens fackklubb på bolaget är nöjda med uppgörelserna som ingåtts med dem som fått sluta.

– De ger de medarbetare som tvingas lämna goda möjligheter att hitta nya jobb. Vi har gjort allt vi kan för att värna alla medarbetares integritet och välbefinnande i den här svåra situationen, skriver klubbordföranden Liza Löfberg.

En längre version av denna text finns i Tandläkartidningen nummer 13 2015 som kommer på torsdag.

Text: Torbjörn Tenfält

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch