Rädda tandvården i Norrlands inland  !
Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Rädda tandvården i Norrlands inland  !

Debatt 16 nov 2020
Dela artikeln
Vi privatpraktiserande tandläkare noterar tyvärr att folktandvården i norra Sverige har många vakanser. Unga tandläkare är inte intresserade av att arbeta på kliniker där kolleger saknas. Man behöver stöd och vägledning för att utvecklas i sitt yrke.

Vi är många privattandläkare, sådana som nyss gått i pension eller som står i begrepp att göra det, som med glädje skulle vilja bidra med vår erfarenhet för att attrahera nyutbildade tandläkare. Vi kan fungera som mentorer för de unga och därmed skapa förutsättningar för rekrytering av tandläkare till norra Sverige – en förutsättning som saknas i dag.

Bara i Norrbotten och Västerbotten finns i dag cirka 55–60 vakanta tandläkartjänster och regionernas försök att rekrytera har misslyckats – gång på gång. I dag prioriterar regionerna förutom tandvård för barn och akut tandvård för vuxna, även tandvård till personer med särskilda behov och hänvisar all annan vuxentandvård till de privata tandläkarna. Det stora antalet vakanser och svårigheterna att rekrytera gör att folktandvården i dag har svårt att ens klara det de säger sig prioritera. Folktandvården klarar snart inte sitt uppdrag, på många håll är det redan ett faktum!

”Vi har fortfarande lust till yrket och vill bidra med erfarenhet och kompetens.”

I dag ser vi att regioner vidtar olika åtgärder för att försöka lösa nödsituationen: Interna stafetter där tandläkare skickas fram och tillbaka mellan olika kliniker för att tillfälligt fylla en lucka. En annan åtgärd är att lägga ner ett antal tandkliniker för att centrera tandvården till tätorten och så kallade ”megakliniker”. Problemet med båda lösningarna är att ingen av dem resulterar i fler tandläkare. Den enda tydliga konsekvensen är att patienterna får allt längre till sin folktandvårdsklinik.

Vi ser att delar av problemet skulle kunna lösas genom att privattandläkare som minskat sin tid inom den privata tandvården erbjuds konsulttjänster inom folktandvården. Vi har fortfarande lust till yrket och vill bidra med erfarenhet och kompetens.

För att göra det möjligt måste anställningsformerna vara attraktiva. Den möjligheten har vi på den privata marknaden, där arbetsgivarna är väldigt flexibla. Den flexibiliteten finns inte inom folktandvården.

Ge oss möjlighet att bidra till en utvecklad folktandvård genom att anlita oss via flexibla lösningar där man inte låser sig vid anställningar i traditionell mening. Låt oss arbeta som konsulter via våra egna bolag så att vi tillsammans kan vända den tråkiga utveckling som vi ser inom folktandvården och där regionerna står handfallna. Just nu tillåts den en gång så stolta folktandvården att dö sotdöden.

Lena Turdell, privattandläkare i Gällivare

Britt Falck, privattandläkare i Luleå

Bengt-Olov Sundström, privattandläkare i Luleå

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch