Rapporter planeras om dentala material

12 jun 2011
Dela artikeln
En systematisk översikt av dentala material inom barntandvården pågår på uppdrag av Socialstyrelsen. Den planeras bli klar nästa år.

Socialstyrelsens Kunskapscentrum för dentala material (KDM) sammanställer och sprider vetenskapligt baserad kunskap om dentala material. När Socialstyrelsen omorganiserades i januari 2010 blev KDM:s verksamhet en del av myndighetens kärnverksamhet vid avdelningen för kunskapsstyrning. Sedan februari 2010 har KDM inte gett ut några kunskapsdokument om dentala material.

– Flera översikter är på gång, men eftersom vi använder en ny process, tar det mycket längre tid, förklarar Anders Berglund, sakkunnig på Socialstyrelsen.

För att sammanställa systematiska översikter används nu vedertagen internationell metodik. Effekten av en behandling bedöms. Man redovisar också för hur man har sökt litteratur och vilka val som har gjorts.

Förutom den systematiska översikten av dentala material inom barntandvården planeras dokument om dentala gjutlegeringar samt ljushärdning.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch