”Regeringen diskriminerar papperslösa”

20 maj 2013
Dela artikeln
Regeringen föreslår en lag som systematiskt diskriminerar papperslösa människor i behov av vård. En sjukvård präglad av godtycke och rättsosäkerhet kan bli resultatet, varnar Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, och representanter för fyra andra vårdorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

På onsdag debatteras frågan om vård till papperslösa i riksdagen.

”Allt tyder på att regeringens förslag om en systematisk diskriminering av vissa människor i svensk sjukvård kommer att gå igenom… Regeringen har valt att bortse från en i stort sett enig remissrunda, där samtliga vårdyrkesorganisationer och en rad företrädare för det svenska civilsamhället avvisat förslaget”, står det i debattartikeln.

Vårdorganisationerna uppmanar sina medlemmar till medicinskt adekvata tolkningar av begreppet ”vård som inte kan anstå”.

”Enligt vår mening står förslaget i strid med flera konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige förpliktigat sig att följa. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna.”

Läs mer i debattartikeln ”Vi tvingas bryta mot vår etik”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch