Regeringen: mer makt till Försäkringskassan

Proposition 31 mar 2017
Dela artikeln
Socialdepartementet föreslår ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd i en ny proposition. Om riksdagen säger ja gäller ändringarna från 1 juli i år.

Regeringen vill att Försäkringskassan ska få förstärkta sanktionsmöjligheter vad gäller tandvårdsstödet. Myndigheten ska få större möjligheter att göra förhandsprövningar och få hålla inne ersättning till vårdgivare som inte gör som de ska enligt lagen.

Regeringen föreslår också att Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd ska gälla omedelbart.

Det behövs en mer systematisk uppföljning av felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet, enligt regeringen.

En ny utredning som analyserar de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa och som föreslår åtgärder som kan minska dem föreslås också.

Läs mer i propositionen ”Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch