Regeringen satsar på Senior alert

10 jan 2012
Dela artikeln
De som använder kvalitetsregistret Senior alert, där oral hälsa nu ingår, får många miljoner i år. Det är en del av regeringens satsning på vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

2012 satsas sammanlagt 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten på de mest sjuka äldre.

Av de pengarna kommer 50 miljoner kronor att fördelas bland kommuner och landsting som registrerar de äldre i Senior alert.

20 miljoner går till kommuner där minst 90 procent av de äldre på särskilda boenden har riskbedömts med Senior alert.

Pengarna kommer att fördelas i slutet av 2012 till dem som uppfyller kriterierna i september.

Inga pengar går direkt till tandvården, berättar Eva Nilsson Bågenholm, äldresamordnare på socialdepartementet. Men tandvården kommer att behövas som ett stöd för att bygga upp kompetensen bland vårdpersonalen som ska bedöma de äldres munhälsa med hjälp av en ”checklista” i Senior alert, säger hon.

– Vi försöker förtydliga vad vi vill uppnå. Pengarna är en belöning till verksamheter där vi ser resultat på individnivå.

– Vi säger inte hur de gamla ska få en god munhälsa, men vi säger att de ska ha det.

Extra pengar satsas även på god läkemedelsbehandling för äldre och en sammanhållen vård och omsorg. De äldre ska också vara delaktiga och ha möjlighet att påverka sin vårdsituation.

Senior Alert

* Kvalitetsregistret Senior alert förebygger undernäring, fall och trycksår hos sjuka äldre med hjälp av systematiska checklistor.

* Nu införs en checklista för att förebygga dålig munhälsa.

* Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning Bättre liv för sjuka äldre.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch