Regeringen skärper kraven på Socialstyrelsen

24 apr 2012
Dela artikeln
Regeringen sätter press på Socialstyrelsen; myndigheten ska kontinuerligt lämna in skriftliga rapporter till socialdepartementet där man beskriver hur arbetet går med enskildas klagomål i vården.

Sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011 har anmälningsärendena från enskilda om fel och brister i vården hopat sig på Socialstyrelsen. Det innebär att utredningarna har dragit ut på tiden.

Regeringen är inte nöjd med de långa handläggningstiderna.

Från och med den 8 maj ska Socialstyrelsen en gång varje månad lämna in en skriftlig redogörelse till socialdepartementet om hur arbetet med anmälningsärendena förlöper. Redogörelsen ska bland annat innehålla uppgifter om antalet inkomna ärenden, antalet avgjorda ärenden och den genomsnittliga handläggningstiden.

Utöver detta ska Socialstyrelsen den 30 april i år redovisa hur myndigheten arbetar med och prioriterar ärenden utifrån en riskanalys samt vilka mål myndigheten har för handläggningen.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch