Reglering av omotiverade efterhandskontroller

28 jan 2013
Dela artikeln
Försäkringskassan tar fram nya riktlinjer för efterhandskontroller. Färre ska drabbas av ett omotiverat antal kontroller. Vi välkomnar att kassan ser över hanteringen, kommenterar Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna.

Tjänstetandläkarna har tidigare påpekat för Försäkringskassan att vissa behandlare har drabbats av ett omotiverat stort antal efterhandskontroller vid enstaka tillfällen samtidigt som andra fått ett flertal kontroller under en koncentrerad period. Kritik mot detta har också framförts av inspektionen för socialförsäkringen.

Nyligen bjöd Försäkringskassan in Tjänstetandläkarna för att diskutera en lösning på problemen. Det som då diskuterades vara att målet bör vara att en och samma behandlare får max tio efterhandskontroller per gång. Kontrollerna kan göras tre till fyra gånger varje år.

– Problemet är att Försäkringskassan tillämpar regler som ännu inte är officiellt beslutade. Reglerna kan vara berättigade, men alla måste känna till vad som gäller, säger Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna.

Försäkringskassan har nu lyssnat på Tjänstetandläkarnas synpunkter, men när kassan ska börja tillämpa nya rutiner är inte bestämt.

– Detta är en fråga som det måste fattas beslut om på högsta ort. Vi kommer att ha ett möte med Försäkringskassan i februari, och hoppas att då få mer klara besked, säger han.

Enligt Försäkringskassan går det inte att utlova att antalet efterhandskontroller aldrig överstiger maxantalet, men att man eftersträvar att få ett bättre träffresultat, som ska ge ett jämnare flöde av kontroller. Däremot kan behandlare vid misstanke om felaktigheter få en mer genomgripande granskning.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch