”Rekommendationerna är inte motstridiga”

Svar 10 nov 2014
Dela artikeln
Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer om antibiotikaprofylax till personer med vissa hjärtfel strider inte mot varandra. Det skriver de båda myndigheterna nu i ett gemensamt svar till IVO och Landstinget i Östergötland.

Tandläkartidningen rapporterade i förra veckan att IVO efter en anmälan konstaterat att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ger motstridiga rekommendationer om antibiotikaprofylax vid ett medfött hjärtfel.

Myndigheterna menar däremot att det rör sig om ett missförstånd.

Anmälaren skriver att det i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård står att patienten i fråga ”ska” ha endokarditprofylax. Men myndigheterna förklarar att endokarditprofylaxen har fått prioritet 6 på en prioriteringsskala där 1 är högst prioriterad. ”Endokarditprofylaxen är alltså en lågt prioriterad åtgärd – inte alls en ’ska-rekommmendation’”, skriver myndigheterna.

Därför bedömer Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att rekommendationerna i nuläget inte är motstridiga.

I uppdateringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård som kommer i januari, utesluts de omdiskuterade rekommendationerna med en hänvisning till Läkemedelsverket.

Läs hela skrivelsen! (pdf)

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch