Rekordmånga deltog vid TEV:s årsmöte
Styrelsen för TEV: Maria von Beetzen, avgående kassör Monica Eklund, Patrik Andrén, nya ledamoten Helena Håkansson Forthmeijer, Peter Schulz, Natalie Wåhlin och nya ledamoten Stefan Adregård. Foto: Anna Norberg

Rekordmånga deltog vid TEV:s årsmöte

Årsmöte 22 okt 2021
Dela artikeln
Ett nytt format gav ett rekordstort medlemsengagemang när TEV höll årsmöte i slutet av oktober. Vid mötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

Stämningen var hög när riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet, TEV, höll sitt årsmöte den 21 oktober. Mötet kombinerades med föreläsningar och möjligheter att mingla med kollegor. Arrangemanget var fullbokat, vilket innebar att närmare 50 personer deltog under dagen, och att årsmötet samlade fler medlemmar än någonsin.

– Vi vill få ett större medlemsarrangemang, och prövar därför ett nytt format för årsmötet, säger Patrik Andrén, ordförande för TEV.

Temat för dagen var kvalitet, och föreläsare från IVO och Försäkringskassan hade bjudits in för att berätta om vad de ser i sitt arbete. Medlemmarna som närvarade vid mötet fick gott om tid att ställa frågor till föreläsarna och att utbyta kunskaper.

Nya ledamöter

Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i föreningens styrelse: Stefan Adregård, Hässleholm, och Helena Håkansson Forthmeijer, Borås. Föreningens mångåriga kassör Monica Eklund lämnade styrelsen.

Mötet beslutade också om två stadgeändringar. Den första innebär att passiva medlemmar nu kan väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor. De får även närvaro- och yttranderätt vid föreningsmötet

Den andra innebär att ombud till Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte i fortsättningen ska väljas vid TEV:s årsmöte.

Ökat medlemsengagemang

Verksamhetsplanen för år 2022 som antogs av mötet betonar att man vill nå ett ökat medlemsengagemang, till exempel genom att besöka de fyra lärosätena under de närmaste två åren. Man fortsätter även att driva frågan om efterutbildning för tandläkare.

Medlemsavgiften lämnas även i år oförändrad. Den största utgiftsposten i budgeten är avgiften till Sveriges Tandläkarförbund, där 2,6 miljoner även detta år avsätts i budgeten.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch