Romers tandvård registrerades

25 mar 2014
Dela artikeln
Uppgifter om tandvård ingick i en stor kartläggning av romer som gjordes i Stockholm i början av 1960-talet.

Det framgår av ”Den mörka och okända historien – en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet” som presenterades i dag av integrationsminister Erik Ullenhag.

Romer utsattes för systematisk kartläggning och registrering under hela 1900-talet, visar boken.

Samtliga romer som hade registrerats av zigenarkonsulter i Stockholm undersöktes 1962 till 1963. Dessutom ingick familjer från Finland och Spanien som flyttade till Stockholm under undersökningsperioden.

Sammanlagt 328 personer kartlades med hjälp av ett 20-sidigt journalformulär med detaljerade frågor.

Personerna registrerades som ”helzigenare”, ”halvzigenare” eller som ”icke-zigenare” gifta med zigenare.

Förutom information om deras tandvård registrerades uppgifter om hälsokontroller, vaccinationer, kostvanor, sömnvanor och kroppshygien, bland mycket annat.

Undersökningar utfördes på S:t Görans sjukhus och i samband med hembesök som gjordes utan förvarning.

Varje person som ingick i rapporten tilldelades en Z-journal och ett sammanfattande utlåtande skickades till en rad myndigheter.

Boken ”Den mörka och okända historien – vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet” har tagits fram av arbetsmarknadsdepartementet för att visa omfattningen av romers utsatthet under 1900-talet.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch