Röntgenmiss ledde till extraktioner

16 dec 2013
Dela artikeln
På grund av misstag vid röntgentagningen upptäcktes inte kariesangreppen. Det ledde till att skadorna progredierade och två tänder måste extraheras. Händelsen anmäldes enligt lex Maria.

Patienten undersöktes av tandläkare och fyra bitewingbilder togs. Drygt ett år senare återkom patienten för undersökning hos en annan tandläkare. Denne tog också fyra bitewingbilder, men denna gång upptäcktes omfattande kariesangrepp på tänderna 27 och 28.

Extraktion av dessa tänder planerades.

Med stor sannolikhet hade kariesskadorna kunnat åtgärdas tidigare med konventionell lagningsterapi om röntgenbilderna från det första tillfället hade haft bättre kvalitet. En omfattande behandling med två extraktioner hade kunnat undvikas.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 15 2013, som kommer ut den 19:e december.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch