Rotfyllningen misslyckades

2 maj 2013
Dela artikeln
Patienten sökte akut för besvär i tand 12. Tanden rensades och fylldes. Men besvären återkom. Senare konstaterade en annan tandläkare att tanden behövde rotspetsopereras. Patienten anmälde det inträffade till Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsen har den först behandlande tandläkaren inte utfört rotbehandlingen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Av Socialstyrelsens utredning framgår att den aktuella rotfyllningen är både för kort och otät i sidled. Detta innebär en försämrad prognos och ledde till att patienten fick komplikationer.

Socialstyrelsen kritiserar tandläkaren eftersom hans förskrivit antibiotika på otillräcklig indikation. Rotfyllningen utfördes inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 6, som kommer ut den 2 maj.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Nils Norrsell 6 maj 2013:

    Enligt SBU finns det ingen evidens för någon rotfyllningsmetod. Utan att veta exakt hur den aktuella tanden har rotfyllts är det ändå lätt att inse att den inte varit bakteriafri när den rotfylldes. Ansvaret för detta vilar till stor del på Socialstyrelsen, som i sitt Kunskapsdokument rekommenderar ineffektiva antiseptika.
    Nils Norrsell

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch