Vägledning om tandteknik presenteras

13 okt 2011
Dela artikeln
Läkemedelsverket presenterar "Tandtekniska arbeten – en vägledning".

”Tandtekniska arbeten – en vägledning” är ett dokument som Läkemedelsverket har tagit fram med stöd från Socialstyrelsen.

Dokumentet ger en tolkning av hur det medicintekniska regelverket ska tillämpas inom tandvården.

Eftersom tandvården är en mycket liten del av den verksamhet som regleras med det medicintekniska regelverket, är det svårt att se hur de generellt skrivna texterna ska tolkas ur tandteknisk synpunkt. Vägledningen, som vänder sig främst till tandläkare och tandtekniker, ska göra det lättare.

– Tandläkaren och det tandtekniska labbet gör tillsammans en produkt som är anpassad till en viss patient. Ansvaret för utformningen ligger på tandläkaren, som ska signera anvisningen, men ibland är varken tandläkaren eller tandteknikern medveten om det, säger Mats Ohlson, civilingenjör och senior expert vid Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik.

– I dag tar det tandtekniska labbet ofta på sig för stort ansvar.

Beskriver produkten

För att beställa en tandteknisk produkt till en patient ska tandläkaren skriva en anvisning som beskriver vad som ska göras. Som komplement till avtryck ska den tandtekniska produktens egenskaper anges.

Anvisningen bör därför innehålla:

* tandläkarens namn och underskrift

* patientens namn

* val av material

* beskrivning av färg

* plats

* om patienten har kända allergier

* annan information som har betydelse för utformningen och hållbarheten

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 11 2011 eller  Tandläkartidningen +.

Från den 7 november finns skriften på Läkemedelverkets webbplats.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch