Så får du personalen att stanna kvar
De som är födda på 80- och 90-talet ställer helt andra krav på arbete och ledarskap än tidigare generationer. Foto: Colourbox

Så får du personalen att stanna kvar

Tandläkarbristen 24 apr 2019
Dela artikeln
Människor har olika drivkrafter på jobbet. För vissa är det viktigast att få utveckla sin kompetens medan and­ra prioriterar social gemenskap eller möjlig­heter att ta mer ansvar. Klinikchefer som vill behålla sin perso­nal måste intressera sig för sina anställdas indi­viduella drivkrafter och ge dem roller där driv­krafterna får utrymme.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch