Så förändras tandvårdsstödet 2023
Extraktion av en enstaka frisk tand för att kunna göra en bra bettrehabilitering, inkluderas från och med nästa år i tandvårdsstödet. Foto: Colourbox

Så förändras tandvårdsstödet 2023

Regelverk 16 jun 2022
Dela artikeln
Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat beslut om förändringar i tandvårdsstödet. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna.

Beslutet innebär bara några mindre förändringar jämfört med den remiss som skickades ut i mars. Kortfattat är ändringarna dessa:

  • Ett nytt tillstånd för enstaka tänder utan annat tillstånd som extraheras inför rehabilitering.
  • Tillstånd 5041 för revision av ofullständig rotfyllning vid rehabilitering förtydligas och ett nytt tillstånd införs för revision av rotfyllningar vid lagningar.
  • För tillstånden 5448 och 5449 försvinner regel E.2 som har begränsat antalet ersättningsberättigande implantat vid omgörning.
  • Förenklade krav på dokumentation för tillstånden 4882, 5445, 5447, 5448 och 5449.
  • Restriktionerna i åtgärderna 163 och 164 tas bort för att möjliggöra ytterligare provtagning.
  • Två nya åtgärder för kvalificerat rådgivande samtal vid risk för sjukdom.
  • Ett förtydligande av åtgärderna 301, 302 och 303 att de inte omfattar injektion med botulinumtoxin.
  • En ny åtgärd för sinuslyft utan eget ben eller benersättningsmaterial.
  • En ny åtgärd för åtgärdande av komplicerade tekniska implantatkomplikationer.
  • Flera förtydliganden och justeringar för att stämma med förändringarna ovan.

Läs mer om årets förslag på förändringar.

De nya reglerna gäller från och med den 15 januari 2023.

 

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch