Så hanterar tandläkare misslyckanden
Att reflektera över vad som har hänt är en strategi för att övervinna motgångar. Foto: Colourbox

Så hanterar tandläkare misslyckanden

Forskning 19 maj 2022
Dela artikeln
Erfarna tandläkare hanterar sina motgångar genom flera strategier som utgår från dem själva, kollegor, patienter och utveckling av fältet.

I en intervjustudie delar erfarna tandläkare sina strategier för att hantera misslyckanden och motgångar – en oundviklig del av tandläkarens dagliga arbete. Artikeln baseras på 15 semi-strukturerade djupintervjuer med tandläkare med minst fem års klinisk erfarenhet. De olika strategierna exemplifieras med citat från de intervjuade tandläkarna.

Exempel på ett citat under strategin patientkommunikation: ”När jag var ny tandläkare tyckte jag det var viktigt att vara tekniskt skicklig. Nu tycker jag det är viktigare att informera patienten att en åtgärd kan misslyckas beroende på individuella omständigheter.”

Ett exempel på strategin att korrigera sig: ”Jag lärde mig efter en utdragen extraktion att alltid kontrollera röntgenbilden i förväg.”

Exempel på strategin att utbilda sig: ”YouTube är till en stor hjälp för att se hur andra tandläkare gör under riktiga procedurer.”

Strategier för att övervinna motgångar

Tandläkaren själv

  • Reflektera kring vad som hänt.
  • Lära sig mer om ämnet.
  • Korrigera sig själv.

Kollegor

  • Få andra perspektiv.
  • Få ny information.
  • Remiss till specialist.

Patientkommunikation

  • Ta in information, inte förutsätta.
  • Ge information.

Utveckling i fältet

  • Nya tekniker, material och maskiner som ger bättre resultat.

Källa: J Dent; Rim JL & Gil YM

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch