Så kan antibiotika användas patientsäkert
Tips om digitala hjälpmedel som underlättar beslut om användning av antibiotika inom tandvården tas upp på årets riksstämma. Foto: Colourbox

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 8 nov 2019
Dela artikeln
Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.

Vid årsskiftet blir Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama i Sverige. Hon medverkar vid symposiet tillsammans med Margareta Hultin och Aron Naimi-Akbar, som båda är ledamöter i Tandvårds-Strama.

Tips och senaste nytt
Det senaste kring endokarditprofylax, inklusive svensk statistik kommer att presenteras och diskuteras, liksom vårdhygienens betydelse för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Tips kommer att ges om digitala hjälpmedel som underlättar beslut om antibiotikaanvändning i den kliniska vardagen.

Bodil Lund

Professor i Norge
Bodil Lund är professor vid Universitetet i Bergen. Hon är käkkirurg och forskar om antibiotikaresistens. Hon har tidigare arbetat vid Karolinska institutet (KI) och är kvar där en dag i veckan. Tidigare var hon också ledamot i svenska Tandvårds-Strama.

Hon har medverkat i uppdateringen av Norges nationella riktlinjer för antibiotikaanvändning i tandvården. Hon är med i Norska Tandläkarföreningens grupp för strategiska frågor kring antibiotika och har även varit med och skrivit Norges nationella rekommendationer för vårdhygien.

Vill ha nya riktlinjer
Bodil Lund vill att Sveriges rekommendationer kring antibiotikaanvändning på sikt dateras upp och att utbildningen kring antibiotika inom tandvården harmoniseras.

Hon vill att antibiotika ska användas ”rationellt jämlikt” inom tandvården. Användningen ska alltså minskas där det är möjligt.

Hon vill också se en större samverkan inom Skandinavien vad gäller antibiotika.

Margareta Hultin

Ledamöter i Tandvårds-Strama
Margareta Hultin har varit ledamot i Tandvårds-Strama sedan 2015. Tillsammans med Bodil Lund forskar hon om antibiotika i tandvården. Till vardags arbetar hon på KI som biträdande prefekt och ansvarig för grundutbildningen vid institutionen för odontologi.

Epidemiolog
Aron Naimi-Akbar är också ledamot i Tandvårds-Strama. Han är universitetslektor i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet.

Aron Naimi-Akbar

Aron Naimi-Akbar

En uppgift är att vara föreståndare för enheten för utvärdering av metoder inom odontologi (HTA?O). Han arbetar också med registerstudier baserade på uppgifter från exempelvis Socialstyrelsen och Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
Janet Suslick

FAKTA – På riksstämman

* ”Antibiotika – hur kombineras hållbar utveckling och patientsäkerheten?”

* Onsdag 13 november 2019, klockan 10.15

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.
16 nov 2019

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
15 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.
13 nov 2019

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Riksstämman 2019 fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.
5 nov 2019

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.
31 okt 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch