Så kan placerade barn få bättre munhälsa
Socialstyrelsen har kartlagt placerade barns munhälsa och tandvård. Foto: Colourbox

Så kan placerade barn få bättre munhälsa

NY RAPPORT 12 nov 2020
Dela artikeln
Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård har sämre munhälsa än barn som inte är placerade. Socialstyrelsen presenterar nu förslag på hur det kan förbättras.

Socialstyrelsen har kartlagt hur kommuner, regioner och tandvårdskliniker arbetar med placerade barns munhälsa och tandvård och har undersökt hur det ligger till med munhälsan och tandvårdskontakterna hos placerade barn. Resultaten presenteras i dag i en ny rapport.

Socialstyrelsen konstaterar bland annat att barn i placering kan få bättre tänder om de som vårdar dem får mer stöd från socialtjänsten och tandvården. Mer information om munhälsa och munhygien samt om regionernas listnings- och kallelsesystem bör ingå i familjehemsutbildningen, till exempel.

Kunskapsstöd om munhälsa
Socialstyrelsen överväger att ta fram ett grundläggande kunskapsstöd riktat till socialtjänsten om munhälsa och tandvård för barn. Socialtjänstens handläggare och chefer behöver lägga mer uppmärksamhet på munhälsa och tandvård – i samband med utredning, när barn placeras eller under placeringstiden.

För att kunna göra det, behöver de kunskap – dels om munhälsa och tandvård för placerade barn och unga, dels om vad konsekvenserna av dålig munhälsa annars blir.

Bättre samverkan behövs
Socialstyrelsen anser också att barn bör erbjudas en munhälsoundersökning i samband med placering. Samverkan mellan tandvård och socialtjänst behöver utvecklas.

Regionerna ska erbjuda tandvård till alla barn bosatta inom regionen. I dag är förutsättningarna olika beroende på placeringsform och på var i landet ett barn placeras.

Riksstämman 2020
Ett seminarium om de viktigaste resultaten från Socialstyrelsens kartläggning om placerade barns munhälsa och tandvård finns tillgänglig på årets digitala odontologiska riksstämma senare i dag och ungefär ett år framåt.

Álfheiður Ástvaldsdóttir

Álfheiður Ástvaldsdóttir

Álfheiður Ástvaldsdóttir, tandläkare, forskare och odontologiskt sakkunnig på Socialstyrelsen, medverkar.

Socialstyrelsens nya rapport ”Munhälsa och tandvård för placerade barn” finns här.

Socialstyrelsens rapport baseras bland annat på en tidigare rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Janet Suslick

FAKTA - PLACERADE BARN

* Det finns runt 30 000 barn i placering i Sverige.

* Familjehem är den vanligaste placeringsformen.

* Placerade barn och unga har sämre munhälsa än icke-placerade, och de besöker också tandvården mindre.

Källa: Socialstyrelsen

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2020"

Nya rekommendationer om aerosoler i tandvården

RIKSSTÄMMAN 2020 Nya nationella rekommendationer för hur tandvården kan minska risken för smittspridning i samband med aerosolbildande behandlingar presenteras inom kort. Det berättar Bodil Lund i en föreläsning vid årets odontologiska riksstämma.
11 nov 2020

Niels Ganzer skrev bästa avhandlingen

RIKSSTÄMMAN 2020 En doktorsavhandling om miniskruvar som förankringsförstärkning vid ortodonti får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.
10 nov 2020

Tufft läge för branschen

Riksstämman 2020 Föreningen Svensk Dental­handel är en av organisatörerna bakom Swedental, mässan som kompletterar Odontologisk Riksstämma som den årliga mötesplatsen för Tandvårdssverige. I år är mässan inställd. Vad innebär det för branschen?
10 nov 2020

Tandläkare, forskare och innovatör

Forskaren Det tog 30 år från idé till produkt, men sedan dess har tiotusentals patienter blivit hjälpta av sjukhustandläkaren Mary Häggs träningsredskap mot besvär som sväljproblem och sömnapné.
9 nov 2020

Kunskap på distans under riksstämman 2020

RIKSSTÄMMAN 2020 Det blir en annorlunda odontologisk riksstämma i år. Visserligen är varje riksstämma unik till tema och innehåll, men i år är hela formatet nytt. Årets riksstämma är digital och be­sökarna deltar på distans.
9 nov 2020

Här är årets studenter 2020

RIKSSTÄMMAN 2020 Varje år blir fyra duktiga tandläkarstuderande utsedda till årets student. Förutom äran, får de 10 000 kronor vardera. De kommer också att uppmärksammas i samband med årets odontologiska riksstämma, som för första gången blir helt digital.
4 nov 2020

Här är årets studenter genom tiderna

DENTATUSPRISET Dentatuspriset har delats ut till årets bästa studenter sedan slutet av 1980-talet. Här är (nästan) alla som har fått priset genom åren.
4 nov 2020

Magnus Hakeberg får Forssbergspriset

RIKSSTÄMMAN 2020 Magnus Hakeberg, professor i Göteborg, får Forssbergspriset 2020, bland annat för studier om hur tandvårdsfobi påverkar patienters orala hälsa och för att han har utvecklat behandlingsmodeller som har varit viktiga för tandvårdsrädda patienter.
29 okt 2020

Riksstämman 2020 blir digital

Riksstämman Nu står det klart att Odontologisk Riksstämma 2020 inte kommer att genomföras i Göteborg. I stället blir det en digital version under två halvdagar i november.
1 jul 2020

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch