Så kan tandvården värna om miljön
– Vi på jorden beter oss som om vi har 1,6 jordklot, sade naturskadespecialisten Pär Holmgren. Foto: Marie Ullnert

Så kan tandvården värna om miljön

Riksstämman 2015 13 nov 2015
Dela artikeln
Tandläkare har något gemensamt med naturskadespecialisten Pär Holmgren. Han sysslar också med skadeförebyggande verksamhet.

Pär Holmgren, känd som tv-meteorolog på Sveriges television, föreläste i dag vid årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Titeln på föreläsningen, Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt, är även titeln på en bok som han skrev förra året.

Budskapet? ”Det kommer aldrig att vara för sent att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle.”

Pär Holmgren har jobbat heltid med hållbarhetsfrågor sedan 2009. I dag är han naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Han talade om klimatförändringar, globala utmaningar och om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Problemen med mat- och vattenförsörjning, stigande världshav och extrema väderhändelser kommer att öka. Dessutom blir det massutrotning. 20 till 30 procent av alla växt- och djurarter utrotas redan vid en global uppvärmning som stannar vid två grader, berättade han.

Vad kan vi göra?

Även en global uppvärmning på under två grader påverkar miljön negativt.

– Hur många graders uppvärmning är ok? Det är samma svar som på frågan hur många hål är det ok att ha? Svaret är egentligen noll, sade Pär Holmgren.

Hur kan vi minska klimatförändring? Några exempel:

  • Spara energi och resurser (byt till exempel bil mot cykel eller elmoped).
  • Utveckla ny teknik (exempelvis solenergi).
  • Ändra beteende (ät mindre kött, släng mindre mat, sluta flyga om det inte är absolut nödvändigt).

Tandvården kan bidra

Deltagarna diskuterade konkreta exempel på hur tandvården kan göra för att värna om miljön. Några exempel:

  • Satsa ännu mer på att förebygga sjukdom.
  • Ställ miljökrav vid alla upphandlingar.
  • Ta tid till fortbildning i hållbarhetsfrågor.
  • Miljöcertifiera verksamheten enligt ISO 14 001.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Årets riksstämma – en besökssuccé

Riksstämman 2015 Mer än 5000 besökare tog sig till årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Även för Swedental noterades ett toppresultat.
19 nov 2015

Smärtpatienter får lida i onödan

Riksstämman 2015 Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste bli bättre när det gäller upptäckt och behandling av patienter med kronisk käksmärta. Olika journalsystem och olika försäkringsmässiga skillnader ställer till problem.
13 nov 2015

Så påverkar generna risken för sjukdom

Riksstämman 2015 Vilka gener och molekylära mekanismer ligger bakom parodontit och karies? Hur samspelar ärftlighet och miljö?
13 nov 2015

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Riksstämman 2015 Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.
12 nov 2015

”Tandläkaren måste göra en större insats”

Riksstämman 2015 Det behövs fler preventiva åtgärder för att komma tillrätta med den ojämlika tandhälsan hos barn i Sverige. Det konstaterade flera pedodontister vid ett seminarium på torsdagen.
13 nov 2015

Digital teknik ändrar arbetsfördelningen

Riksstämman 2015 Utvecklingen inom 3D-printing går mycket fort, men det finns mycket att förbättra i arbetskedjan från scanning till framställning, anser Michael Braian, tandläkare och tandtekniker.
12 nov 2015

"Vi vet att det råder starka samband"

Riksstämman 2015 Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
12 nov 2015

Tandvården kan upptäcka osteoporos

Riksstämman 2015 Tandvården skulle kunna göra stora insatser för att identifiera patienter som har eller riskerar att få osteoporos. Och redan i dag finns det kliniker som arbetar med detta.
12 nov 2015

Rekordmånga fick pris på riksstämman

Riksstämman 2015 Scenen blev full av pristagare när Svenska Tandläkare-Sällskapet hade utdelning vid torsdagens invigning av riksstämman.
12 nov 2015

Ny stiftelse vill gynna odontologisk forskning

Riksstämman 2015 50 miljoner kronor blir grundplåten i en ny stiftelse för forskning och utbildning inom odontologi.
12 nov 2015

Gott samarbete på kliniken ger bättre tandvård

Arbetsmiljö Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.
11 nov 2015

Så gör du karriär utomlands

Tips En internationell karriär börjar med nyfikenhet och att du bjuder på dig själv, enligt Lena Hosseinzadeh, ortodontist i Danmark. Hon berättar om sina erfarenheter på årets odontologiska riksstämma.
10 nov 2015

Årets studenter prisas

Utmärkelse Lugn, tålamod och noggrannhet. Det är några av styrkorna som årets studenter uppvisar och som de prisas för vid årets riksstämma i Göteborg.
9 nov 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch