Så ska patientens upplevelse mätas
Lillemor Dimberg, ortodontist på Eastmaninstitutet i Stockholm, forskar om livskvalitet hos barn med bettavvikelser. Foto: Janet Suslick

Så ska patientens upplevelse mätas

NYTT MÄTVERKTYG 31 mar 2021
Dela artikeln
Nu finns ett nytt verktyg på svenska för att mäta munhälsorelaterad livskvalitet hos unga ortodontipatienter.

Bättre kunskap om hur bettavvikelser påverkar livskvaliteten under uppväxten gör det möjligt att utveckla och anpassa tandvården efter barn och ungdomars behov. Det anser Lillemor Dimberg, ortodontist på Eastmaninstitutet i Stockholm. Hon forskar om livskvalitet hos barn med bettavvikelser.

Bland annat har hon arbetat med att översätta och validera livskvalitetsenkäter. En av dessa är PIDAQ (Psychosocial Impact of Dentofacial Aesthetics Questionnaire).

Internationella jämförelser blir möjliga
Nu har den svenska versionen av PIDAQ utvärderats, och det visar sig att det är ett lämpligt mätinstrument som kan användas i studier på svenska ortodontipatienter. Det gör det möjligt att jämföra svenska studier med forskning som görs i andra länder.

Hur munhälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar påverkas av bettavvikelser, tandreglering, ålder, kön och socioekonomi undersöks i ett samarbetsprojekt mellan Malmö universitet, Folktandvården Region Östergötland och Folktandvården Stockholm.

Belönades med pris
Valideringen beskrivs i en artikel i i tidskriften Acta Odontologica Scandinavica: ”Translation and validation of the Swedish version of the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire (PIDAQ) for adolescents”.

Emma Göranson, ortodontist i Norrköping, vann priset för bästa forskningsrapport på Odontologisk Riksstämma 2018 med studien, som nu är publicerad. Emma Göranson är doktorand och Lillemor Dimberg är en av hennes handledare.

Formulär finns sedan tidigare
Sedan tidigare finns det standardiserade bedömningsformuläret DOTQ (Demand for Orthodontic Treatment Questionnaire) med skalor kopplade till självskattad bettavvikelse, självkänsla och behandlingsönskemål. DOTQ är baserad på studier som Jari Taghavi skrev om i en doktorsavhandling 2016. Instrumentet används till forskning på området.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch