Så undviker du kulturkrockar i tandvården

Riksstämman 2016 15 nov 2016
Dela artikeln
Det är lätt hänt att människor med olika kulturella bakgrunder pratar förbi varandra. Symposiet ger tips på hur du undviker kulturkrockar inom tandvården.
Britta Sillén.

Britta Sillén.

”Kulturkrockar i tandvården” tar upp normer, tänkesätt och beteenden i andra kulturer och hur skillnaderna visar sig i vårdsituationer.

– För att undvika kulturkrockar behöver vi som tandvårdspersonal ha en förförståelse inför mötet med patienten, säger Britta Sillén, som är moderator på seminariet. Till vardags är hon övertandläkare och klinikchef på barn- och ungdomstandvården i Karlstad.

– Med en god social kompetens kan vi möta patienter på rätt nivå. Våga ställa frågor om utbildning, hur lång tid de har bott i Sverige och vilka tidigare erfarenheter de har av tandvården.

Britta ger exempel på vanliga kulturkrockar inom tandvården:
●    Patienten vill skapa en relation innan han eller hon berättar vilken tand som är till besvär.
●    Patienten kommer för sent till sin bokade tid och har med sig flera familjemedlemmar in på kliniken.
●    Patienten undviker ögonkontakt, vilket gör det svårt att veta om han eller hon har uppfattat vad som sagts.
●    Föräldrar prioriterar inte barnens tandhälsa eftersom det finns andra problem som uppfattas som mer grundläggande.
●    Patienten vill att tandläkaren ska bestämma och blir förvirrad av uppmaningar att vara delaktig i beslut om vilken terapi som ska utföras.

Varför kommunicerar vi så olika? Varför borstar inte barnen tänderna trots att föräldrarna verkar ta till sig informationen om vikten att borsta morgon och kväll? Symposiet ”Kulturkrockar i tandvården” kommer att ge vägledning och konkreta råd om hur du gör för att vända besvärliga situationer till något positivt.

Program vid odontologisk riksstämma 2016

Vad? Kulturkrockar i tandvården.
Vem? Anna Melle och Britta Sillén (moderator).
När? Torsdag den 17 november klockan 13:30–15:00.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch