Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet
Regeringen och Gabriel Wikström sträcker ut en hjälpande hand till vården i form av bland annat myndighetsstöd. Foto: Anna Rut Fridholm

Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet

Kunskapsstöd 9 dec 2015
Dela artikeln
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att på olika sätt stödja landstingen i arbetet med flyktingar.

Det skriver sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en artikel på Svenska Dagbladet Debatt idag.

Han konstaterar att de ökade behoven av vård påverkar hela hälso- och sjukvården men att på vissa håll, däribland i tandvården, är situationen särskilt ansträngd.

Imorgon torsdag kommer regeringen därför att ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten några nya uppdrag. Myndigheterna ska tillsammans stödja landstingen i arbetet med att erbjuda människor som har flytt till Sverige hälsoundersökningar. Bland annat ska myndigheterna se om det går att förenkla och effektivisera genomförandet av undersökningarna och finnas till hands för landstingen med kunskaps- och metodstöd.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att titta närmare på tillgången till tolkar och flerspråkig personal i tandvården och hälso- och sjukvården. Syftet är att nyanlända lättare ska kunna kommunicera med vården. Dessutom ska Socialstyrelsen göra en fördjupad analys av bland annat tandvårdens ”möjligheter och utmaningar” när det gäller att ge nyanlända vård, skriver Gabriel Wikström.

Han förklarar vidare att delar av det här arbetet har myndigheterna redan påbörjat men nu får arbetet ”ett tydligt fokus och tydliga mål”.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch