Samband hittat mellan parodontit och cancer
"Våra resultat visar att om man har cancer i bukspottkörteln och parodontit så dör man i högre utsträckning än om man inte har parodontit", säger Timo Sorsa. Foto: Colourbox

Samband hittat mellan parodontit och cancer

Forskning 5 apr 2018
Dela artikeln
Finska forskare har funnit ett samband mellan parodontit och cancer. Den starkaste kopplingen tycks vara till cancer i bukspottkörteln.

I två nypublicerade studier kan finska forskare visa ett samband mellan parodontit och risken för cancer.

I en in vitro-studie, publicerad i British Journal of Cancer, kan de visa att ett enzym från bakterien Treponema denticola, som är vanlig vid parodontit, ofta finns i vävnadsprover bland olika cancerformer. Dessutom kan de visa att enzymet kan påverka immunsystemet på ett sådant sätt att det kan gynna en utveckling av cancer.

Forskarna fann enzymet bland annat i prover från tungcancer, strupcancer, magcancer och koloncancer, men också i prover från bukspottkörtelcancer, som egentligen fanns med som ett kontrollprov.

70 000 patienter

– Vi förväntade oss att parodontit skulle ha ett samband med cancer i munnen, och vi fann det sambandet för tungcancer, men det är mer förvånande att vi även hittat det för bukspottkörtelcancer som är så långt ifrån munnen, säger en av forskarna, Timo Sorsa, professor i parodontologi vid Helsingfors universitet, övertandläkare vid Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus HUCS och gästprofessor vid Karolinska institutet i Stockholm.

I en populationsstudie, publicerad i International Journal of Cancer, har forskarna i stället tittat på förekomsten av cancer hos närmare 70 000 patienter i den offentliga tandvården i Helsingfors, som gick på kontroll under 2001 eller 2002. Patienterna har följts upp i register tio år senare och man fann då att närmare 800 cancerfall hade rapporterats.

Resultatet visar att de som hade en parodontit vid den initiala kontrollen hade 27 procent större risk att drabbas av någon form av cancer. Även här dyker cancer i bukspottkörteln upp, nu som den cancerform där parodontit ökade risken mest – med hela 69 procent.

Tumören blir farligare

Forskarna kan också visa att dödligheten i bukspottkörtelcancer är klart högre hos dem som hade parodontit jämfört med dem som inte hade det vid kontrollbesöket. Den relativa risken att dö var mer än fördubblad medan den absoluta risken visade en liknande tendens, men nådde inte statistisk signifikans, sannolikt på grund av att det var för få fall.

– Med obehandlad parodontit är man mer benägen att drabbas av cancer och tumören blir dessutom farligare och svårare att behandla. Våra resultat visar att om man har cancer i bukspottkörteln och parodontit så dör man i högre utsträckning än om man inte har parodontit, säger Timo Sorsa.

Borsta tänderna och använd tandtråd

Han menar att detta är något som bör öka intresset för att förebygga parodontit i befolkningen, vilket är både enklare och billigare än att ta hand om konsekvenserna.

– Genom att ha en god oral hälsa kan man helt undvika den här risken. Och det är inte ens dyrt, man behöver bara borsta tänderna och använda tandtråd, säger han.

Om studierna
  • I in vitro-studien analyserades närmare 150 vävnadsprover från sex olika cancerformer där man fann enzym från bakterien Treponema denticola i ett antal av proverna för alla cancerformer.
  • I populationsstudien följdes närmare 70 000 Helsingforsbor äldre än 29 år i tio år, då cirka 800 hade drabbats av cancer. Något överraskande fann forskarna att den starkaste kopplingen var till bukspottkörtelcancer.

Läs mer:

Nieminen, Listyarifah, Hagström, Haglund, Grenier, Nordström, Uitto, Hernandez, Yucel-Lindberg, Tervahartiala, Ainola & Sorsa; Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation.

Heikkilä, But, Sorsa & Haukka; Periodontitis and cancer mortality: Register‐based cohort study of 68,273 adults in 10‐year follow‐up.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch