Samband mellan barns och föräldrars tandhälsa
Barn vars föräldrar har dålig tandhälsa löper större risk för karies.

Samband mellan barns och föräldrars tandhälsa

27 maj 2013
Dela artikeln
Karies är upp till dubbelt så vanlig hos barn och ungdomar till föräldrar som har dålig tandhälsa än hos unga vars föräldrar har bra tandhälsa. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Ju sämre tandhälsa föräldrarna har, desto större risk för att barnen ska få omfattande kariesangrepp.

Rapporten visar att de starkaste riskfaktorerna för att barn och unga ska få karies är:

* att ha invandrade föräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa

* att familjen får ekonomiskt bistånd

* att föräldrarna har låg utbildning

* att föräldrarna är unga och själva har dålig tandhälsa.

Risken att barn inte kommer till tandvård ökar om de har:

* en ensamstående förälder

* en ung förälder

* en familj som får ekonomiskt bistånd

* föräldrar som har låg utbildning.

Barn till unga föräldrar som inte kommer till tandvården löper störst risk att utebli från tandvårdsbesök. Risken är mer än fyra gånger högre än hos barn till äldre föräldrar som besöker tandvården regelbundet.

Läs mer i rapporten ”Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga – Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch