Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet
Forskarnas slutsats är att tandläkare bör använda lokalbedövning för att undvika att utsätta tandvårdsrädda patienter för smärta. Foto: Colourbox

Samband mellan tandvårdsrädsla och smärtkänslighet

Forskning 19 feb 2019
Dela artikeln
Tandvårdsrädda har en högre smärtkänslighet än icke tandvårdsrädda. Det gäller särskilt kvinnor, visar en finsk studie.

Personer som lider av tandvårdsrädsla har både lägre smärttolerans och lägre smärttröskel än personer som inte är tandvårdsrädda. Särskilt tydligt är detta samband för kvinnor, visar en finsk studie.

Knappt 2 000 deltagare från den stora studien ”Norra Finlands födelsekohort 1966”, som har följts sedan födseln, bjöds in och deltog i studien om tandvårdsrädsla.

Ökat tryck på huden

Deltagarna fick svara på fem frågor om sin tandvårdsrädsla i ett validerat frågeformulär två timmar innan den kliniska undersökningen genomfördes, som först innebar en tandundersökning följt av ett test av smärtkänsligheten. Smärttolerans och smärttröskel testades med en datoriserad algometer som successivt ökade trycket på huden medan försökspersonen först angav när det kändes obehagligt, sedan när det var outhärdligt.

Jämfört med kvinnor utan tandvårdsrädsla var smärttoleransen 4 procent lägre för kvinnor med måttlig tandvårdsrädsla och 10 procent lägre för kvinnor med stor tandvårdsrädsla. På ett liknande sätt var smärttröskeln 6 procent lägre för kvinnorna med måttlig tandvårdsrädsla och 9 procent lägre för kvinnorna med stor tandvårdsrädsla.

Smärttröskel

Bland männen hade både de med måttlig och de med stor tandvårdsrädsla 3 procent lägre smärttolerans, men ingen skillnad i smärttröskel. Forskarna spekulerar i att detta eventuellt kan bero på att de, av säkerhetsskäl, stoppade smärtmätningen på en nivå som de flesta män klarade av.

Forskarnas slutsats är att tandläkare bör ta till sig fyndet och använda lokalbedövning för att undvika att utsätta patienten för smärta.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch