Satsning på vård och omsorg för äldre
Socialstyrelsen planerar ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre.

Satsning på vård och omsorg för äldre

ÄLDRE I CENTRUM 21 jun 2022
Dela artikeln
Ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre inrättas vid Socialstyrelsen. Munhälsa och munvård blir en viktig del, enligt Elisabeth Wärnberg Gerdin, medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen.

Centret blir ett nav för äldrefrågor och kommer att förstärka Socialstyrelsens befintliga arbete på området. En viktig uppgift blir att stödja samspel mellan olika huvudmän, verksamheter och professioner som arbetar med vård och omsorg för äldre.

Socialstyrelsen får 19 miljoner kronor i år från regeringen för att komma igång med centret. Samma summa satsas även 2023 och 2024, enligt planerna.

Helhetsperspektiv
Den äldre personens behov blir utgångspunkten för arbetet. Centret kommer att ha ett helhetsperspektiv och ska fokusera på socialtjänstens omsorg för äldre och den hälso- och sjukvård och tandvård som ges i samverkan med omsorgen.

Senast i september nästa år ska centret redovisa sitt arbete med satsningen i en särskild plan som också ska innehålla en analys av arbetet på längre sikt och även information om vilka områden som prioriteras under de kommande åren.

Ska bidra till utveckling
I publikationen ”Nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre” nämner Socialstyrelsen några områden där centret kan bidra till utveckling:

* God vård och omsorg
* Digitalisering och användning av teknik i kommunerna
* Hälsofrämjande och förebyggande insatser
* Kompetens och kompetensförsörjning
* Ledarskap, organisation och medarbetarnas arbetsförhållanden.

Läs mer i ”Nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch