Storsatsning på klinisk forskning

4 maj 2011
Dela artikeln
Regeringen har insett att kunskapsluckorna inom hälso- och sjukvården måste täppas till och skjuter nu tillsammans med landstingen till mer pengar för klinisk behandlingsforskning.

Nyheten lanserades vid den konferens som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, anordnade i Stockholm i början av maj.

Under senare år har de stora kunskapsluckorna vad gäller metoder och material fått stor uppmärksamhet, inte minst inom tandvården. I mångt och mycket arbetar man efter beprövad erfarenhet och inte efter vetenskaplig evidens.

Regeringen har nu gett i uppdrag till de statliga organen Vetenskapsrådet och Vinnova att intensifiera forskningen. I juni i år ska de statliga organen lämna in en rapport till regeringen om läget och hur den kommande satsningen ska bedrivas
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 7, som kommer ut omkring den 26 maj.
Mats Karlsson

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch