Screenade för TMD ignoreras i tandvården
Den som behöver behandling för temporo­mandibulära problem kan antingen få bettskena, käk­övningar eller remitteras till en specialist. Foto: Colourbox

Screenade för TMD ignoreras i tandvården

Forskning 2 maj 2019
Dela artikeln
Fyra av tio patienter som identifieras via TMD-screening lämnas helt utan åtgärd i tandvården. Och trots extra utbildnings­insatser och beslutsstöd blir det inte bättre.

Temporomandibulära problem är underdiagnostiserade och underbehandlade i Sverige. Uppskattningar av behandlingsbehovet pekar på att någonstans mellan 5 och 15 procent av befolkningen borde få behandling, men endast någon enstaka procent får det i praktiken.

För att öka tandvårdens fokus på…

Fakta om TMD-screening
  • De tre screeningfrågorna är validerade i tidigare studier och 75 procent av dem som faller ut positivt har en diagnos.
  • Alla med diagnos behöver dock inte behandling, men tandläkaren måste göra en klinisk bedömning och notera i journalen om…

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch